4 DN Việt thỏa mãn Samsung: Chinh phục nhờ... cảm xúc

4 DN Việt thỏa mãn Samsung: Chinh phục nhờ... cảm xúc  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện