Sính sư tử, tỳ hưu: Đã ít học lại muốn làm sang!

Sính sư tử, tỳ hưu: Đã ít học lại muốn làm sang!  

Theo bạn, máy bay Malaysia bị bắn rơi là do:

Tiêm kích Ukraine

Tên lửa lực lượng ly khai miền Đông

Tên lửa Nga

Tên lửa Ukraine

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện