Cầu vừa dùng đã sập: Thiếu kinh nghiệm, xin thông cảm

Cầu vừa dùng đã sập: Thiếu kinh nghiệm, xin thông cảm  Bạn có cân nhắc mua BPhone?

Không

Chưa biết

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện