Mỹ không kích, phòng không Syria bất lực hay không đáp trả?

Mỹ không kích, phòng không Syria bất lực hay không đáp trả?  

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện