Thoát Trung: Nhập từ cái cúc áo... Việt Nam còn phụ thuộc!

Thoát Trung: Nhập từ cái cúc áo... Việt Nam còn phụ thuộc!  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện
chup anh cuoi