Mỹ không kích nhầm bệnh viện: Vũ khí chính xác nào?

Mỹ không kích nhầm bệnh viện: Vũ khí chính xác nào?  Thường vụ Quốc hội đang họp bàn về quy định độ tuổi trẻ em, theo bạn độ tuổi trẻ em nên ở mức:

Dưới 18 tuổi

Dưới 16 tuổi

Các mức thấp hơn nữa

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện