Trụ sở nguy nga:Phê bình vẫn xây, cái mới to hơn cũ

Trụ sở nguy nga:Phê bình vẫn xây, cái mới to hơn cũ  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện