Thành tích nông nghiệp Việt: Nhập khẩu hết, trừ... đất, nông dân?

Thành tích nông nghiệp Việt: Nhập khẩu hết, trừ... đất, nông dân?  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện