Tướng Đỗ Bá Tỵ: TQ không bỏ mưu độc chiếm Biển Đông

Tướng Đỗ Bá Tỵ: TQ không bỏ mưu độc chiếm Biển Đông  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện