Gạc Ma trong âm mưu đen tối của Trung Quốc

Gạc Ma trong âm mưu đen tối của Trung Quốc  

Theo bạn, máy bay Malaysia bị bắn rơi là do:

Tiêm kích Ukraine

Tên lửa lực lượng ly khai miền Đông

Tên lửa Nga

Tên lửa Ukraine

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện