Việt-Mỹ hợp tác khai thác mỏ khí 8.000 tỷ m3

Việt-Mỹ hợp tác khai thác mỏ khí 8.000 tỷ m3  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện
chup anh cuoi