NATO tập trận đánh chiếm Crimea có cả vũ khí hạt nhân

NATO tập trận đánh chiếm Crimea có cả vũ khí hạt nhân  


Việt Nam sắp xây tháp Phật giáo lớn nhất thế giới, theo bạn:

Cho xây ngay vì đây là công trình của doanh nghiệp kinh doanh

Không cho xây bừa bãi công trình tôn giáo

Được xây nhưng phải theo bộ tiêu chí của Nhà nước

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện