Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh: Đừng 'ngăn sông cấm chợ'

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh: Đừng 'ngăn sông cấm chợ'  


Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đưa thêm tiếng Nga, Trung là ngoại ngữ thứ nhất, theo bạn:

Hoàn toàn đồng ý với Bộ Giáo dục

Không đồng ý

Cần thí điểm phạm vi hẹp trước khi áp dụng

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện