Phương Tây run sợ trước 'trật tự' của Putin?

Phương Tây run sợ trước 'trật tự' của Putin?  

Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém

Lợi ích nhóm

Cả hai lý do trên

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện
chup anh cuoi