Saudi ngửa bài: Assad không đi, 100.000 quân Ả-Rập sẽ vào Syria?

Saudi ngửa bài: Assad không đi, 100.000 quân Ả-Rập sẽ vào Syria?  Tương lai chiến dịch Nga tiến hành không kích IS ở Syria, theo bạn:

Nga thắng nhanh, Syria thống nhất

Nga thất bại, rút quân vì Mỹ không hợp tác

Nga sẽ sa lầy trong thời gian dài

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện