Việt Nam tự chủ nâng cấp tên lửa đạn đạo Scud

Việt Nam tự chủ nâng cấp tên lửa đạn đạo Scud image icon   

Bạn có cân nhắc mua BPhone?

Không

Chưa biết

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện