Mỹ yểm trợ Thổ kéo xe tăng sang Syria: Con bài kép

Mỹ yểm trợ Thổ kéo xe tăng sang Syria: Con bài kép  


Tranh luận phạt người vượt đèn vàng khi tham gia giao thông, theo bạn:

Cần duy trì áp dụng và có thể tăng mức phạt

Nên bỏ vì không còn phù hợp

Áp dụng một thời gian, xem xét bỏ nếu không phù hợp

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện