Một tháng 5 nước đòi sáp nhập, Nga có thêm nhiều Kanilingrad?

Một tháng 5 nước đòi sáp nhập, Nga có thêm nhiều Kanilingrad?  


Tương lai Syria sau khi Nga rút quân, theo bạn:

Sẽ thành lập nhà nước liên bang Syria

Phe đối lập, IS sẽ phản công làm quân Assad suy yếu

Nga sẽ sớm phải quay trở lại

Nhiều kịch bản khác

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện