ĐBQH: Bổ nhiệm người nhà là hành vi tham nhũng nguy hiểm

ĐBQH: Bổ nhiệm người nhà là hành vi tham nhũng nguy hiểm  


Hội bảo vệ Người tiêu dùng vừa công bố nước mắm có thạch tín, theo bạn:

Không tin vì thiếu khoa học và có động cơ lạ

Tin tưởng chuyển sang dùng nước mắm công nghiệp

Chờ đợi cơ quan Nhà nước lên tiếng chính thức

Báo Đất Việt trên Facebook
.
loading...
Sự Kiện