• Đừng thắc mắc, họ giận họ hạ xuống 10km/trạm thì dân nghèo sẽ dần đi vào bần cùn...

  Đừng thắc mắc, họ giận họ hạ xuống 10km/trạm thì dân nghèo sẽ dần đi vào bần cùng đấy!  

  - 55 giây trước

 • IOS vẫn đáng tin cậy nhất

  IOS vẫn đáng tin cậy nhất

  - 1 phút trước

 • Chắc chắn cũng như xăng dầu, lĩnh vực xe hơi là không hạ được đâu!

  Chắc chắn cũng như xăng dầu, lĩnh vực xe hơi là không hạ được đâu!

  - 1 phút trước

 • Thả dê mà phải đổi mạng ,vậy mà lũ dê này vẫn chưa sợ .Đúng là cái chết nhục .

  Thả dê mà phải đổi mạng ,vậy mà lũ dê này vẫn chưa sợ .Đúng là cái chết nhục .

  - 3 phút trước

 • Đem 1 hệ thống phòng không tầm gần ( buk m3) đy so sánh với loại tầm xa ( s300)...

  Đem 1 hệ thống phòng không tầm gần ( buk m3) đy so sánh với loại tầm xa ( s300). Khoảng 100km trở lại thì buk m3 còn làm ăn được, còn ở khoảng cách trên 100km trở lên thì phải nhờ tới đàn anh s300. Nếu chọn giữa 2 khẩu bắn tỉa có tầm hiệu quả 1000m với loại 1 và 2000m với loại 2 thì tôi sẽ chọn loại 2.  

  - 3 phút trước

Sự Kiện