Tiêm kích Nga bắn rụng tên lửa hành trình

Tiêm kích Nga bắn rụng tên lửa hành trình image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện