Nguy cơ máy bay Thổ bị bắn hạ khi không kích Afrin

Nguy cơ máy bay Thổ bị bắn hạ khi không kích Afrin image icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện