Tiêm kích F-16 Mỹ phơi bụng vì bị gió nhẹ

Tiêm kích F-16 Mỹ phơi bụng vì bị gió nhẹ image icon 

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện