Sáu chiếc Kilo Lữ đoàn 189 uy trấn trong lễ thượng cờ

Sáu chiếc Kilo Lữ đoàn 189 uy trấn trong lễ thượng cờ image icon 

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Loading...


Sự Kiện