Nga khoe tên lửa mạnh gấp đôi NSM của NATO

Nga khoe tên lửa mạnh gấp đôi NSM của NATO image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện