Iraq không tin máy bay Nga-Mỹ cho nhiệm vụ chống khủng bố

Iraq không tin máy bay Nga-Mỹ cho nhiệm vụ chống khủng bố image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện