Tên lửa Topol lạc hậu vẫn khiến Mỹ lao đao

Tên lửa Topol lạc hậu vẫn khiến Mỹ lao đao image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện