Mỹ vừa chế đạn xuyên thủng vừa khen tăng Armata

Mỹ vừa chế đạn xuyên thủng vừa khen tăng Armata image icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện