Yêu cầu Thủ Thiêm Group ngừng thi công Thủ Thiêm Dragon

Yêu cầu Thủ Thiêm Group ngừng thi công Thủ Thiêm Dragon

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện