Ngân hàng vẫn không ngại rủi ro với bất động sản?

Ngân hàng vẫn không ngại rủi ro với bất động sản?


Sự Kiện