Xây nhà không phép trên đất quy hoạch Đồng Nai

Xây nhà không phép trên đất quy hoạch Đồng Nai

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện