Chủ D’.Capitale lên tiếng khi bị đề nghị dừng thi công

Chủ D’.Capitale lên tiếng khi bị đề nghị dừng thi công

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện