Đông Hưng Group thừa nhận sai tại KDC Ngô Chí Quốc 1

Đông Hưng Group thừa nhận sai tại KDC Ngô Chí Quốc 1


Sự Kiện