Lấn nửa con rạch làm khu dân cư ở Bình Chánh

Lấn nửa con rạch làm khu dân cư ở Bình Chánh


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện