Lần đầu phạt dự án chậm bàn giao cho khách hàng

Lần đầu phạt dự án chậm bàn giao cho khách hàng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện