Chục người chưa thành niên ký ủng hộ dự án chắn biển

Chục người chưa thành niên ký ủng hộ dự án chắn biển

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện