Đề xuất 41.607 tỷ đồng xây dựng tuyến metro số 5

Đề xuất 41.607 tỷ đồng xây dựng tuyến metro số 5


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện