New City rao bán trái phép, Thuận Việt

New City rao bán trái phép, Thuận Việt "phủi" trách nhiệm?

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện