Quảng Ninh dừng thực hiện 3 đồ án lớn tại Hạ Long

Quảng Ninh dừng thực hiện 3 đồ án lớn tại Hạ Long

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện