Xuất hiện căn hộ giá chỉ từ 19,5 - 22,5 triệu/m2

Xuất hiện căn hộ giá chỉ từ 19,5 - 22,5 triệu/m2

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện