Hoàn thành kiểm tra, rà soát chung cư cũ trước ngày 15/7

Hoàn thành kiểm tra, rà soát chung cư cũ trước ngày 15/7


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện