Hà Nội: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận năm 2020

(Thị trường) - Đề án đầu tư, xây dựng 3 huyện nói trên thành quận được UBND TP Hà Nội đánh giá là công phu, chi tiết, toàn diện, bám sát các tiêu chí.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo về kết quả phiên họp tập thể UBND TP tháng 2/2019, trong đó cho biết, một trong những nội dung quan trọng được phiên họp thảo luận là Đề án đầu  tư, xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có thông báo kết luận ngày 24/7/2018 về việc nhất trí chủ trương cho phép các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng 3 huyện thành quận, trình cấp có thẩm quyền của Thành phố phố xem xét, quyết định.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về yêu cầu, nhu cầu cấp thiết của việc phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội; những thuận lợi, ưu thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, giá trị văn hóa truyền thống hiện có của từng huyện, tập thể UBND Thành phố thống nhất nhận định dự thảo Đề án đã được xây dựng công phu, chi tiết, đánh giá toàn diện tình hình tại mỗi địa phương, đồng thời bám sát các tiêu chí của quận, của phường được quy định.

Ha Noi: Gia Lam, Dong Anh, Thanh Tri thanh quan nam 2020
Huyện Đông Anh sẽ lên quận vào năm 2020

Để giải quyết một số tiêu chí các huyện chưa đạt để đủ điều kiện chuyển thành quận như: cân đối thu chi ngân sách, đầu tư hạ tầng khung, mật độ đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị, đường đô thị được chiếu sáng, đất cây xanh công cộng…, UBND TP Hà Nội thống nhất quyết định:

Thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện phát triển lên quận. 

Kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa thông qua việc thuê tổ chức nước ngoài thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch 3 huyện trên tinh thần giảm mật độ, tăng chiều cao.

Ngoại trừ các tuyến đường đã giao các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Thành phố triển khai, UBND Thành phố ủy quyền toàn bộ việc triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn cho 3 huyện thực hiện. Giao UBND các huyện khẩn trương bổ sung, hoàn thiện danh mục các dự án đầu tư công vào cuối tháng 3/2019, trình UBND Thành phố để báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải lập chỉ giới đường đỏ, tổ chức cắm mốc tạo điều kiện cho các huyện giải phóng mặt bằng sạch để thực hiện. 

Giao các huyện khẩn trương rà soát quỹ đất để sớm bố trí đầu tư xây dựng các trụ sở công an phường đảm bảo kịp tiến độ của Đề án đề ra.

Triển khai linh hoạt các giải pháp thu hút đầu tư, nỗ lực phủ xanh các con đường, ngõ xóm trên địa bàn. Đẩy mạnh phát động các phong trào trồng cây xanh theo hướng vận động từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia trồng 01 cây xanh đến năm 2030. Tại các trường học, đôn đốc các nhà trường vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia cùng cộng đồng.

Tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) phục vụ chiếu sáng công cộng. Ủy quyền cho các huyện đầu tư hệ thống điện mới bằng hệ thống điều hành thông minh, qua đó khuyến khích xã hội hóa để đảm bảo tiết kiệm chi ngân sách.

Về việc xử lý nước thải: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về đơn giá, trình UBND Thành phố trước ngày 28/2/2019 để báo cáo Bộ Xây dựng đầu tháng 3/2019.

Về nước sạch sinh hoạt: giao các huyện khẩn trương triển khai lắp đường ống nước sạch cho các xã, thị trấn.

Để tạo nguồn thu cho ngân sách, giao các huyện đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, phát triển các cụm công nghiệp sạch, tăng cường thu hút đầu tư về du lịch, phát triển làng nghề; quan tâm việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống làm quà lưu niệm cho du khách cũng như đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa cấp phường.

Dự thảo Đề án hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/2/2019 để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Minh Thái

Thứ Năm, 21/02/2019 11:03

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện