Có 1 tỷ đồng, mua nhà thổ cư hay căn hộ?

Có 1 tỷ đồng, mua nhà thổ cư hay căn hộ?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện