Công Phượng ở cùng phòng với Thanh Bình, Văn Toàn chấn thương

Công Phượng ở cùng phòng với Thanh Bình, Văn Toàn chấn thương

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện