Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng NN&PTNT

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng NN&PTNT


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện