Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Đã vá xong

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Đã vá xong

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện