Rà soát dự án đường sắt Hà Nội giảm gần... 6000 tỷ?

Rà soát dự án đường sắt Hà Nội giảm gần... 6000 tỷ?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện