Tàu chở 4000 tấn bụi lò thép mất tích tại Vũng Tàu

Tàu chở 4000 tấn bụi lò thép mất tích tại Vũng Tàu