QL1 chi chít ổ gà: 'Sao nắng không vá, chờ mưa mới...'

QL1 chi chít ổ gà: 'Sao nắng không vá, chờ mưa mới...'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện