Lấy ý kiến toàn dân về dự thảo Luật Đất đai

(Chính trị - Xã hội) - (ĐVO) - Sáng 31/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đăng tải toàn văn trên nhiều phương tiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với tất cả các chương, điều khoản, hiệu lực, kỹ thuật trình bày các quy định của dự thảo Luật.

Các tổ chức, người dân có thể góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm lấy ý kiến (cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem); tổ chức thảo luận tại các hội nghị, hội thảo cấp khu vực hoặc địa phương,…

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 1/2 và kết thúc vào ngày 31/3/2013. 

việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 1/2 và kết thúc vào ngày 31/3/2013
Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 1/2 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mục đích quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bởi đây một trong những đạo luật gắn bó trực tiếp và mật thiết đến đời sống mỗi người dân, đến sự nghiệp phát triển của đất nước.

Bích Bích (tổng hợp)

Thứ Năm, 31/01/2013 20:33

Mới nhất

diendantrithuc

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện