Bắt đầu trả lương hưu qua bưu điện

(Chính trị - Xã hội) - Chính phủ đã đồng ý cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi nhiều tỉnh thành.Trong thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 17/4 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Theo đó, định kỳ 6 tháng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện.

(ĐVO) - Chính phủ đã đồng ý cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện.
Chính phủ đã đồng ý cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền thì trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

Việc chi trả lương hưu qua bưu điện đã được Chính phủ đồng ý giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thực hiện thí điểm tại 12 tỉnh là: Lâm Đồng, Bắc Kạn, Đắk Nông, Phú Yên, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Long An, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Tuyên Quang, từ 5/10/2011.

Trước đó, vào ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ ký biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) từ VNPT về Bộ TT-TT, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 1/1/2013, VietnamPost chính thức tách ra hoạt động độc lập với VNPT đồng thời là bước cuối cùng, khép lại quá trình chia tách Bưu chính - Viễn thông (BC-VT) tại Việt Nam đã được khởi động triển khai từ hơn 10 năm trước.

Trong quá trình chia tách trong thời gian 10 năm, VietnamPost đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Năm 2008, các con số trong báo cáo tình hình phát triển bưu chính - viễn thông nửa đầu năm 2008 cho thấy, bưu chính đang gặp khó khăn, với các số liệu chủ yếu là giảm. Trong khi đó, viễn thông vẫn tăng trưởng đều đặn.

Số lượng bưu cục trên toàn quốc có 2.875 điểm, giảm 85 điểm so với năm 2007, do hoạt động kém hiệu quả phải giải thể hoặc chuyển đổi. Điểm bưu điện văn hóa xã cũng dừng lại ở mức 8.022 điểm, do doanh thu thấp.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian 10 năm triển khai chia tách, việc bàn giao tài sản và nguồn vốn vẫn chưa được tiến hành đã gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị VietnamPost.

Ngoài ra, lực lượng lao động bưu chính có trình độ thấp. Rất nhiều đơn vị của Tổng công ty đang trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm quản lý nhưng lại thừa lao động giản đơn có trình độ thấp... đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành bưu chính trong những năm qua.

Duyên Duyên

(Tổng hợp)

Thứ Hai, 22/04/2013 07:43

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện