Quy rõ trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng trước Thủ tướng

(Chính trị - Xã hội) - "Cần quy định cụ thể việc Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân đối với công tác điều hành trong ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức".

Đây là kiến nghị vừa được đưa ra tại phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ.

Bàn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chính phủ tập trung thảo luận về chương 7 - quy định về Chính phủ.

Theo đó các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung một số quy định nhằm tạo cơ chế hiến định để Chính phủ có thể kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp và quyền tư pháp theo nguyên tắc đã được xác định tại Điều 2;

Đề xuất những vấn đề lớn liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát và kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương, thẩm quyền đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản của chính quyền địa phương, chế độ làm việc và chế độ trách nhiệm của thành viên Chính phủ (Điều 95 Dự thảo)...

Theo bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Hiến pháp cần quy định cụ thể việc Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân đối với công tác điều hành trong ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức.

Trách nhiệm là câu chuyện được nhắc nhiều thời gian qua nhưng mãi chưa đi tới đâu
Trách nhiệm là câu chuyện được nhắc nhiều thời gian qua nhưng mãi chưa đi tới đâu

Ông Cường cũng đề nghị bổ sung quy định Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước để đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt của cơ quan hành chính.

Đồng tình quan điểm này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: “Trách nhiệm phải được xem xét theo hướng ngày càng rõ ràng, quy trách nhiệm cụ thể. Việc quy định Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng là một biện pháp tăng trách nhiệm cá nhân rất rõ rệt”.

Chốt lại nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, nhất là sự phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp....

Thủ tướng đề nghị, các vấn đề trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến Chương 7 - Chính phủ và Chương 9 - Chính quyền địa phương sẽ được tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của từng thành viên Chính phủ.

Trước đó, cũng trong một cuộc họp bàn về vai trò của Chính phủ trong Hiến pháp sửa đổi, với chương VII - Chính phủ, báo cáo kiến nghị xác định rõ vị trí, địa vị pháp lý của Chính phủ với tư cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng, bộ trưởng, cụ thể mối quan hệ phân công phối hợp, kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước giữa Chính phủ với Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các thiết chế hiến định độc lập.

Chính phủ kiến nghị, khi đã công nhận Chính phủ là cơ quan hành pháp, thì không nên coi đây là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Khi đó Bộ Tư pháp cho rằng, Hiến pháp quy định thế nào để Chính phủ có quyết các chính sách thuộc tầm điều hành nhằm ứng phó nhanh nhạy với đòi hỏi của thực tiễn, chương về Chính phủ không nên quy định quá chi tiết.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, cần xác định rõ vị trí của Thủ tướng và nhất là thành viên Chính phủ. Thủ tướng thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phương Nguyên 

Thứ Tư, 14/08/2013 07:54


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện