Vụ Chủ tịch Đà Nẵng bị dọa: Ông Xuân Anh nói gì?

Vụ Chủ tịch Đà Nẵng bị dọa: Ông Xuân Anh nói gì?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện