Cán bộ thôn lập 'BOT' thu phí đường lên rẫy 300.000 đồng/lượt

Cán bộ thôn lập 'BOT' thu phí đường lên rẫy 300.000 đồng/lượt

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện