Vác dao dọa tài xế vì bấm còi: Sự thật khác?

Vác dao dọa tài xế vì bấm còi: Sự thật khác?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện