Xin tiền làm sân tennis cho lãnh đạo: 'Bình đẳng lắm'

Xin tiền làm sân tennis cho lãnh đạo: 'Bình đẳng lắm'


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện