Sau Hà Nội, dân Đà Nẵng dùng tay không bóc...vỉa hè

Sau Hà Nội, dân Đà Nẵng dùng tay không bóc...vỉa hè

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện