'Miếng ngon Hà Nội'-lại một cảnh báo về liên kết xuất bản

(Bạn đọc viết) - Quy trình Liên kết cần được thực hiện thật nghiêm, theo dõi từ khâu in để đảm bảo sách in ra đúng với nội dung được duyệt.

Dư luận đang xôn xao, khi cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của nhà văn Vũ Bằng bị in một câu mang tính phản động không đúng với bản thảo được duyệt, đã được NXB Dân trí kịp thời phát hiện và giữ lại, không cho phát hành. Đây là cuốn sách mà Dân Trí liên kết với Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng thực hiện.

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, quy trình của việc liên kết (đã được Nhà nước cho phép) như sau: Nhà sách nộp bản thảo cho NXB duyệt, nếu thấy sách không có vấn đề gì vi phạm, thì NXB phải biên tập, ký duyệt rồi cấp giấy phép để bên Liên kết đưa đi in.

Bên Liên kết có trách nhiệm in nguyên văn bản thảo đã được duyệt. Sau đó, phải nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, trong vòng 10 ngày Cục sẽ có ý kiến. Nếu được Cục chấp thuận thì NXB sẽ cấp giấy phép phát hành cho bên liên kết, khi ấy sách mới được phát hành.

Quy trình là vậy, nhưng khi thực hiện nó, nếu không cẩn trọng, sẽ xảy ra sai phạm. Trường hợp giữa NXB Dân Trí liên kết với Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng là một ví dụ. Bản thảo được duyệt, ký bởi Biên tập viên, Tổng biên tập để bên Liên kết in, khác với khi sách được in ra.

Sau khi phát hiện ra vấn đề này, NXB Dân Trí đã mời Giám đốc bên Liên kết sang thông báo không được phát hành sách (trên thực tế, NXB cũng chưa cấp giấy phép phát hành cho bên Liên kết), yêu cầu họ kiểm điểm làm rõ vì sao lại in sai như thế?

Giám đốc công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng thừa nhận đã sai phạm, cam kết giữ toàn bộ sách đã in trong kho. Giám đốc Minh Thắng cũng giải thích bước đầu: có thể do khi đem in, đã chuyển nhầm bản chưa biên tập và duyệt, vì trên máy tính có lưu nhiều bản qua các lần sửa khác nhau.

Cùng với việc yêu cầu bên liên kết giữ sách, không được phát hành, NXB Dân Trí đã cấp tốc gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản, Bộ Công an.

Đây là bài học cảnh giác vô cùng quan trọng đối với các Nhà Xuất bản, nhất là khi liên kết xuất bản. NXB Dân Trí đã lưu bản thảo với đầy đủ chữ ký duyệt và đã so sánh với bản in để phát hiện ra chỗ in sai và kịp thời ngăn chặn việc phát hành. Tuy nhiên, mọi việc đều có thể xảy ra, NXB phải theo sát sản phẩm của mình tới cùng, để phát hiện sớm những sai sót.

Quy trình Liên kết cần được thực hiện thật nghiêm: Biên tập, ký duyệt, giữ bản thảo để so sánh, theo dõi từ khâu in để đảm bảo sách in ra đúng với nội dung được duyệt.

Trên thực tế, nhiều nhà xuất bản bị vấp lỗi do bên liên kết đã in không đúng với nội dung được biên tập và duyệt, do vậy, muốn giữ mình khỏi bị vi phạm, thì NXB cần cẩn trọng vô cùng khi thực hiện liên kết xuất bản.

Chính Trực

Thứ Ba, 23/05/2017 22:00

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện