Chủ tịch nước nói về việc luân chuyển ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch nước nói về việc luân chuyển ông Nguyễn Thiện Nhân image icon 


Sự Kiện