Kỳ tích của dân tộc Việt!

(Bình luận) - Phát hiện thời cơ, gặp thời cơ là một chuyện, nhưng hành động chớp thời cơ ra sao mới là yếu tố quyết định mang tính sống còn.

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã diễn ra với khí thế như một cơn lốc cực mạnh, không đầy hai tuần lễ đã lật nhào ách thống trị hàng trăm năm của đế quốc, kết thúc ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng ngàn năm trên đất nước ta, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Một nhà nước tiến bộ nhất trong lịch sử nước ta và cũng là nhà nước tiến bộ nhất ở Đông Nam Á lúc bấy giờ.

Với dân tộc Việt chúng ta và những người hiểu biết trên thế giới thì cuộc cách mạng có một tình thế cực kỳ đặc biệt bởi khi ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ cách nhau một sợi tóc. Nghĩa là thời cơ cho cuộc CM này thành công chỉ tồn tại trong vòng 20 ngày, từ ngày 15/8 đến ngày 5/9/1945, khoảng thời gian mà so với lịch sử thì nhanh hơn một cái chớp mắt, mà tiến hành trong thời gian đó thì thắng lợi, còn ngoài ra là quá khó. Do đó, để CM thắng lợi thì đòi hỏi Bộ tham mưu của nó, là Đảng CSVN mới 15 tuổi phải “tính toán  chớp thời cơ" cùng với toàn dân tộc nhất tề đứng lên giành chiến thắng.

Ky tich cua dan toc Viet! 
Việt Nam tổ chức diễu binh chào mừng 70 năm Quốc khánh

Vậy “cái chớp mắt lịch sử” đó là gì?

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng (ngày 15-8), quân Đồng minh vào tước khí giới quân Nhật trên đất nước ta theo Hiệp định Pốt-xđam (ngày 5-9). Đảng ta, dân tộc ta, đã tiến hành tổng khởi nghĩa trong thời gian “cái chớp mắt lịch sử” đó, một ngưỡng thời gian cực kỳ khắc nghiệt, như đi trên vách đá đầy sắc nhọn cheo leo bên bờ vực thẳm mà sơ sẩy là vong mạng, để giành chính quyền thắng lợi.

Như cơn sóng trào dâng, Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ chính quyền phát xít Nhật và tay sai. Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đặc biệt thú vị là chỉ 3 ngày sau, ngày 5/9/1945, với tư cách là chủ nhà đầy kiêu hãnh, tự tin, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, đón tiếp quân Đồng minh vào tước khí giới quân Nhật trên đất nước ta khiến cho quân “Đồng minh” và tay sai “theo đóm ăn tàn” cay cú, thất vọng.

Đúng là chúng ta gặp may khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc và phát xít Nhật phải đầu hàng vô điều kiện. Đúng là có thể nhiều người phát hiện ra cái “chớp mắt lịch sử” đó…nghĩa là chúng ta gặp thời cơ thuận lợi. Tuy nhiên, phát hiện thời cơ, gặp thời cơ là một chuyện, nhưng hành động chớp thời cơ ra sao mới là yếu tố quyết định mang tính sống còn.

Để làm được việc đó, Đảng ta, dân tộc ta đã có những cuộc tập dượt từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, phong trào đấu tranh năm 1935.. Rõ ràng may mắn hay thời cơ không đến với những kẻ phân vân nhu nhược mà chỉ dành cho những ai quyết tâm cao, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó bất cứ lúc nào.

Cách mạng tháng Tám thành công, dân tộc Việt Nam đã dành chính quyền từ tay phát xít Nhật, nhưng thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần nữa hòng đô hộ, cai trị thực dân với dân tộc ta như 80 năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo dân tộc Việt rửa hận 80 năm nô lệ bằng trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, gióng lên tiếng chuông nguyện hồn toàn bộ hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp…

Thứ Tư, 02/09/2015 06:58

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện