Ông Medvedev thăm Việt Nam: Xung lực mới cho quan hệ Việt-Nga

Ông Medvedev thăm Việt Nam: Xung lực mới cho quan hệ Việt-Nga


Sự Kiện