TBT Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình

TBT Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện