Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới

Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện