Thủ tướng tại G7: Biển Đông phải là vùng biển hòa bình

Thủ tướng tại G7: Biển Đông phải là vùng biển hòa bình


Sự Kiện