Đề nghị khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

Đề nghị khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện