Tổng thống Obama đặt tay lên trái tim tại Phủ Chủ tịch

Tổng thống Obama đặt tay lên trái tim tại Phủ Chủ tịch


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện