Thủ tướng đồng ý cho TP.HCM giữ lại 67.000 tỷ

Thủ tướng đồng ý cho TP.HCM giữ lại 67.000 tỷ


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện