Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8

(Chính trị Việt Nam) - Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng 2/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Ngay lam viec dau tien cua Hoi nghi Trung uong 8
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: VGP

Buổi sáng:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tờ trình của Bộ Chính trị về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước giờ khai mạc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã dành phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười  và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang vừa từ trần.

Buổi chiều: Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Minh Thái

Thứ Ba, 02/10/2018 22:06

Sự Kiện