Thông báo Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII

(Chính trị Việt Nam) - Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường.

Sau 6 ngày  làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra vào ngày 14/10.

Đất Việt trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo:

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 9-14/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thong bao Hoi nghi lan thu tu BCHTW Dang khoa XII 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban cán sự đảng Chính phủ và thống nhất nhận định: Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế đạt mức khá, tuy thấp hơn kế hoạch nhưng là mức cao trong khu vực và trên thế giới; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; khu vực kinh tế tư nhân có bước khởi sắc.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng hơn.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế còn nhiều hạn chế: Tăng trưởng GDP, xuất khẩu chín tháng đạt thấp so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, thâm hụt ngân sách, nợ công còn ở mức cao; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, không bảo đảm an toàn thực phẩm... còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều nơi. Tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực còn chậm, nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn, chậm được xử lý căn bản và triệt để, gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt thấp.

Sự cố môi trường biển nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch và đời sống nhân dân một số tỉnh miền Trung. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng giáo dục, nhất là đại học, dạy nghề chuyển biến chậm, chưa gắn với nhu cầu xã hội. Tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội trên một số lĩnh vực, địa bàn diễn biến phức tạp. Việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng còn nhiều hạn chế.

Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở khắc phục.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Ban Chấp hành Trung ương đã định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2017. Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

Thứ Sáu, 14/10/2016 23:10


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện