Tổng Bí thư: Đất nước chuyển mình đón vận hội mới

(Chính trị Việt Nam) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những điểm nổi bật trong bức tranh toàn cảnh đất nước, nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Phóng viên: Năm 2016 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức và đầy ắp các sự kiện. Xin Tổng Bí thư cho biết những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh toàn cảnh đất nước năm vừa qua?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2016, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn chưa từng có, rồi sự cố ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung... đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sản xuất và đời sống nhân dân.

Tong Bi thu: Dat nuoc chuyen minh don van hoi moi
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bối cảnh đó, với sự đồng lòng nhất trí, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có sứ mệnh hết sức to lớn, đó là nhìn lại 30 năm đổi mới, tổng kết nhiệm kỳ Đại hội khóa XI và đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Đại hội lần này, Đảng ta khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp, tạo ra động lực và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau Đại hội, các bước chuẩn bị, tiến hành Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện khẩn trương, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật định. Hơn 99% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, thể hiện ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của mình đối với tương lai, vận mệnh của đất nước, dân tộc, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Tiếp đó, chúng ta đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự bộ máy nhà nước, giữ vững ổn định và khẩn trương bước vào triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung, tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình, kế hoạch hành động, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành đang nỗ lực đổi mới trong cách thức điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, được cử tri và nhân dân hoan nghênh.

Nhờ vậy, năm qua mặc dù tình hình rất khó khăn, tổng sản phẩm trong nước (GDP) vẫn tăng trưởng khá (6,21%), kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, dự trữ ngoại hối đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Khu vực kinh tế tư nhân có bước khởi sắc, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra. Ngành du lịch đã đạt kỷ lục đón 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa,... Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính được chú trọng. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, qua đó đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Thứ Ba, 10/01/2017 08:03

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện