Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị TƯ 10

(Chính trị Việt Nam) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 sáng 18/5.

Sáng 18/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên bế mạc tại Hội trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong be mac Hoi nghi TU 10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban chuẩn bị cho ĐH Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các Báo cáo, trong đó có các vấn đề về chủ đề, tiêu đề, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, kết cấu và một số vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Đồng thời, ông yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các Báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen.

Cùng với đó, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Đặc biệt, cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020, làm rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo khả năng thực hiện Cương lĩnh, mục tiêu Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII.

Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Ban Chấp hành TƯ cũng giao Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong be mac Hoi nghi TU 10
Quang cảnh Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 10. Ảnh: Tri thức trẻ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Với tất cả những gì diễn ra trong hơn 2 ngày qua, có thể khẳng định Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở mấy điểm:

Một là, nội dung họp rất nhiều nhưng rất tập trung, chủ yếu là chuẩn bị chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo như dự kiến. Các đồng chí tham dự Hội nghị rất đông đủ.

Trong 2 ngày vừa qua Trung ương thảo luận rất sôi nổi, có trách nhiệm, chất lượng cao và thống nhất rõ, các đồng chí đã đọc, nghiên cứu tài liệu rất kỹ. Mặc dù lần này chúng ta có đổi mới, không đọc nhiều tài liệu tại Hội trường. Ý kiến khác nhau cũng có nhưng cọ sát, trao đổi, tranh luận chứ không đơn giản một chiều. Cái hay ở chỗ, mặc dù đây mới là bước đầu, mới là cho ý kiến về tư tưởng chỉ đạo, định hướng, chủ đề, đề cương, kết cấu, cách làm, cách viết, nhưng đã được thảo luận khá kỹ và thống nhất cao.

Thành công thứ 2 là Bộ Chính trị đã họp, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, trân trọng ý kiến của các đồng chí Trung ương. Dù là một ý kiến khác nhau cũng đưa ra trao đổi, thảo luận và bước đầu kiến nghị với Trung ương. Các đồng chí Trung ương cũng đã tán thành khá đông với những kiến nghị đề xuất của Bộ Chính trị nêu trong Tờ trình, nhất là về các phương án khác nhau, đa số chọn phương án 1, đây là thuận lợi vô cùng lớn để làm tiếp.

Thứ ba, dự thảo Nghị quyết của Hội nghị ngắn gọn nhưng cũng rất tập trung, nêu rõ vấn đề và trình bày cả quan điểm, ý kiến của Bộ Chính trị để Trung ương cho ý kiến và biểu quyết, 100% đồng ý thông qua Nghị quyết.

Thứ tư, đây cũng là Hội nghị Trung ương có nhiều đổi mới, từ cách chuẩn bị, cách làm, cách trình bày, không kéo dài, làm từng bước, bước nào ra bước ấy rõ ràng, tổ chức nhiều cuộc thảo luận, các tiểu ban làm việc hết sức tích cực, lấy ý kiến các đồng chí Trung ương, địa phương, cơ quan, ban, ngành, đến nay đạt được kết quả rất tốt. Thời gian ngắn, chúng ta chuẩn bị tốt, với tinh thần trách nhiệm cao của Trung ương, thảo luận kỹ, rất có trách nhiệm, có chất lượng, cuối cùng đi đến thống nhất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Còn nhiều Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề này, đây mới chỉ là định hướng cách làm nhưng vô cùng quan trọng. Nếu chệch hướng ngay từ đầu thì sai tất. Nhưng từ chủ đề, định hướng, mục tiêu đến năm nào làm cái gì là khó lắm, cách làm thế nào các đồng chí đã nhất trí, như thế là rất thành công.

Thứ Bảy, 18/05/2019 23:18

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện