Thấy gì từ phổ điểm thi THPT quốc gia 2019?

Thấy gì từ phổ điểm thi THPT quốc gia 2019?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện