Trường mới bỏ hoang, trường cũ sắp sạt lở

Trường mới bỏ hoang, trường cũ sắp sạt lở


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện