Nam sinh bị nhóm nữ sinh đánh, dọa giết: 'Thích thì đánh'

Nam sinh bị nhóm nữ sinh đánh, dọa giết: 'Thích thì đánh'


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện