Không được lấy tiền thuế người nghèo đầu tư cho người giàu

(Giáo dục) - "Không thể dành sự ưu ái cho các cơ sở giáo dục công chất lượn cao (CLC), như vậy sẽ dẫn đến tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Vì quan điểm, lấy tiền thuế của người nghèo để đầu tư cho người giàu rất khó thuyết phục được người dân" - Ông Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết. 

PV: Hội đồng Nhân dân Hà Nội mới thông qua chủ trương xây dựng 35 trường công lập chất lượng cao ở tất cả các cấp học, với mức học phí trần là  2,9 -3 triệu đồng/tháng. Điều này đã khiến nhiều người lo ngại, phải chăng Hà Nội thay vì tiến tới tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh lại mở đường cho phân cấp giàu nghèo, tạo nên sự bất bình đẳng ngay trong hệ thống trường công. Có thể lý giải quyết định của Hội đồng Nhân dân Hà Nội như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Viết Thông: - Vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo đã được bàn tại Hội nghị Trung ương 6, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất.

Hội nghị giao cho Ban cán sự đảng, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới toàn diện và căn bản về GDĐT để trình Hội nghị Trung ương xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
Ông Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Trong đề án này có đề cập tới đổi mới nhiều vấn đề trên nhiều phương diện. Trong đó có vấn đề tài chính. Hiện nay, Nhà nước đang dành cho đầu tư giáo dục là 20% tổng chi ngân sách nhà nước, đây là mức đầu tư có tỷ lệ vào loại cao trên thế giới. 

Mới đây, Hội nghị Trung ương 7 cũng có đề cập đến định hướng cải cách chính sách tiền lương và đưa ra giải pháp thu hẹp lại đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời có bàn tới giải pháp đẩy mạnh, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. 

Những ngành có khả năng xã hội hóa cao, có khả năng tự chủ, tự hạch toán về tài chính như giáo dục đại học, bệnh viện, một số cơ sở dạy nghề theo hướng tiến tới tự túc hoàn toàn về kinh phí. Tuy nhiên, chưa có một quyết định nào đề cập tới vấn đề giao quyền tự chủ về tài chính cho giáo dục phổ thông. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa là Nhà nước đảm bảo giáo dục đại trà, còn trường công CLC là một mô hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu có thực của xã hội. 

Từ thực tế, ví dụ nhiều gia đình có điều kiện họ cho con đi du học nước ngoài mà không chỉ học đại học, ngay cả phổ thông, điển hình là sang Singapore học. Mở ra các trường có chất lượng cao để phục vụ những người có nhu cầu để vừa thu được nguồn ngoại tệ mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân không có gì sai.

PV: - 

Xã hội có nhu cầu là có thực, nhưng trong cùng một hệ thống trường công lập mà lại phân hóa thành trường công CLC cho người có tiền và trường công đại trà, các chuyên gia cảnh báo nên giao cho tư nhân làm, vì nó sẽ phá vỡ nguyên tắc giáo dục công là: Đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận và bình đẳng về điều kiện được học tập. Ông nghĩ sao trước ý kiến này?

Ông Nguyễn Viết Thông: - Tại kết luận của Hội nghị Trung ương 7, trong đó có chia dịch vụ công thành 3 loại, dịch vụ công là do các đơn vị công lập thực hiện, dịch vụ công ngoài công lập thực hiện, dịch vụ công do đơn vị công lập và ngoài công lập thực hiện.

Xác định các khung phí dịch vụ công theo 3 mức: Mức 1 - chỉ tính chi phí tiền lương; mức 2: Chi phí tiền lương +chi phí quản lý; mức 3 tính đủ chi phí tiền lương + chi phí quản lý + chi phí khấu hao tài sản. 

Chắc chắn không có chuyện lấy tiền của Nhà nước phục vụ con nhà giàu. 

PV: - Tuy nhiên, theo giải thích của Sở GDĐT HN, các trường công CLC sẽ được Nhà nước đầu tư ngân sách một lần, sau đó sẽ tiến tới giao quyền tự chủ, tự thu chi, hạch toán. Vậy chủ trương của HN có đi ngược quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, thưa ông?

Ông Nguyễn Viết Thông:- Tôi chưa nghiên cứu kỹ về chủ trương này của Hà Nội, nhưng nếu đó là lập luận của Sở GDĐT HN thì phải xem xét lại. Tôi cho rằng, đã xây dựng trường công CLC thì Nhà nước không nên chỉ đầu tư vào các trường này, mà thay vào đó hãy đầu tư vào tất cả các trường công nhằm nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục, như vậy sẽ tốt hơn. 

Không thể dành sự ưu ái cho các cơ sở giáo dục công CLC, như vậy sẽ dẫn đến tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Vì quan điểm, lấy tiền thuế của người nghèo để đầu tư cho người giàu rất khó thuyết phục được người dân.

PV:- 

Bàn về chủ trương này, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lại cho rằng, "chất lượng cao, thu tiền cao để đảm bảo công bằng xã hội, xã hội hóa giáo dục". Ông đánh giá như thế nào về ý kiến này?

Ông Nguyễn Viết Thông:- Lập luận đó chỉ đúng một phần. Đúng vì ngân sách nhà nước một phần là do người dân đóng thuế. Những người có thu nhập cao họ phải đóng thuế cao, tuy nhiên điều đó chỉ đúng khi tiền thuế phải được thu đúng, thu triệt để.

Nhưng ở Việt Nam hiện nay, người giàu chưa chắc đã đóng đủ tiền thuế so với mức thu nhập của mình. Ví dụ như giới ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng…, vừa rồi mới đi truy thu cả mấy trăm triệu tiền trốn thuế. 

Làm nhiều tiền, hưởng dịch vụ cao không đồng nhất với việc đóng đủ thuế. Không nên lập luận như vậy.

PV: - 

Từ việc phân cấp giàu nghèo ngày càng biểu hiện rõ trong đời sống xã hội tới việc một cơ quan đại diện cho người dân Hà Nội đồng ý để xảy ra chuyện phân hóa giàu nghèo trong hệ thống trường công lập, theo ông, điều này đang thể hiện điều gì? Thỏa hiệp với quyết định của Hà Nội có dẫn tới việc khuyến khích mở rộng sự bất bình đẳng phân biệt giàu nghèo trong hệ thống công lập toàn quốc không, thưa ông?

Ông Nguyễn Viết Thông: - Đúng, trong xã hội hiện nay việc phân hóa giàu nghèo đúng là càng ngày càng lớn, có những người giàu rất giàu, người nghèo rất nghèo. Nhưng không có nghĩa là mở trường công lập CLC là chỉ cho những người giàu, người nghèo không thể vào được. 

Tôi phản đối, đây không phải là trường của những người giàu, mà phải là trường cho những người có điều kiện. Tôi từng biết có nhiều gia đình không giàu họ vẫn muốn cho con đi học. Để đảm bảo được công bằng, bình đẳng thì đòi hỏi HN phải công khai, minh bạch về tài chính. 

PV:-  Bộ Tư pháp cũng đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong quy định này của Hà Nội và cho biết sẽ có ý kiến để Hà Nội chỉnh sửa. Vậy theo ông Hà Nội phải làm gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Viết Thông: - Hà Nội phải chứng minh được lấy tiền của ngân sách thì lấy bao nhiêu, sử dụng như thế nào. Sử dụng ngân sách phải có quy định và phải được thông qua HĐND thảo luận, chỉ khi nào nhận được sự đồng thuận lúc đó Hà Nội thực hiện thì tốt hơn.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Vũ

Thứ Hai, 12/08/2013 06:08

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện