Đề nghị sửa chống tham nhũng trong Hiến pháp

(Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp) - (ĐVO) - Hiến pháp sửa đổi có ghi: “Cán bộ công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch” nên được sửa là “không được tham nhũng, không được quan liêu cửa quyền”.

Đó là một trong những ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học tại buổi tọa đàm lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức mới đây.

Bên cạnh các góp ý về mặt cấu trúc, câu chữ, giới chuyên gia cho rằng Hiến pháp phải toát lên tinh thần mang lại hạnh phúc cho cuộc sống nhân dân hôm nay và con cháu mai sau. Có như thế đời sống của Hiến pháp mới được bền vững, dài lâu.

Theo GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng, Hiến pháp phải khẳng định nhà nước là phải phục vụ dân. Muốn làm được điều này phải công khai và minh bạch, tuy nhiên điều này chưa được thể hiện rõ trong Hiến pháp sửa đổi.

Với quan điểm bản Hiến pháp muốn tồn tại lâu dài cần sự thừa nhận của toàn xã hội, các nhà khoa học cho rằng Hiến pháp sửa đổi lần này phải mạnh dạn thay đổi hơn nữa. Các nhà khoa học cũng tập trung thảo luận về những cơ sở lý thuyết và thực tiễn trong vấn đề xây dựng Hiến pháp, viện dẫn kinh nghiệm và bài học từ nhiều bản Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới.

Ông Dương Trung Quốc cho rằng, cần phải lấy tiêu chí tính bền vững và ổn định của Hiến pháp làm căn bản.

“Chúng ta có 3 bản Hiến pháp đã được thông qua và ban hành. Trong 3 Hiến pháp này, thấy rằng đời sống rất ngắn (trung bình 20 năm) riêng Hiến pháp năm 1980 chỉ được 12 năm. Tôi tự đặt câu hỏi tại sao Hiến pháp Mỹ tồn tại được 200 năm. Tại sao nó vẫn thích ứng với tình hình phát triển của thực tiễn dù thời thế thay đổi ghê gớm”, ông Quốc nói.

Cần phải lấy tiêu chí tính bền vững và ổn định của Hiến pháp làm căn bản - Ông Dương Trung Quốc
Cần phải lấy tiêu chí tính bền vững và ổn định của Hiến pháp làm căn bản - Ông Dương Trung Quốc

Theo ông Quốc, một Hiến pháp muốn bền vững phải dựa vào biến cố bước ngoặt lịch sử và đưa ra định hướng lâu dài.

Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Kiêm tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam góp ý sửa đổi nhiều điểm trong các điều như điều 2 nói về pháp quyền XHCN, của dân do dân, vì dân. Ở đây cần nói rõ tính giai cấp, tính nhân dân (thông qua dân chủ, các biện pháp khác), tính dân tộc (của người Việt Nam trong và ngoài nước).

Đặc biệt, ông Tâm cho rằng, tại điều 8 của Hiến pháp sửa đổi nói về tổ chức Nhà nước và nền hành chính công vụ, trong đó có ghi : “Cán bộ công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch” phải được sửa là “không được tham nhũng, không được quan liêu cửa quyền”.

Ông Tâm cho rằng, nếu chỉ ghi “chống tham nhũng, quan liêu…” thì đấy là nhiệm vụ của toàn dân, còn đối với cán bộ, công chức thì phải “không được tham nhũng”, ông Tâm nói.

Ông Tâm cho rằng chỉ ghi “chống tham nhũng, quan liêu…” thì dường như không nói cụ thể vào ai.
Ông Tâm cho rằng chỉ ghi “chống tham nhũng, quan liêu…” thì dường như không nói cụ thể vào ai.

Ý kiến này được đông đảo chuyên gia đồng tình bởi câu chuyện tham nhũng trong bộ máy công quyền của Nhà nước vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổng kết ý kiến của các nhà khoa học tại buổi tọa đàm thứ nhất và cho biết, VUSTA sẽ tiếp tục tổ chức công khai các buổi tọa đàm theo các chủ đề để các nhà khoa học, chuyên gia đóng góp ý kiến, xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp. Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tập hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học gửi Ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bích Ngọc

Thứ Hai, 28/01/2013 14:03

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện