GS Chu Hảo: Hoãn được thì nên hoãn

(Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp) - (ĐVO)- Chưa bao giờ cộng đồng người Việt lại được thảo luận rộng rãi những vấn cốt lõi của Hiến pháp đến như thế. Nếu có thể được thì nên kéo dài thời gian thảo luận.

GS Chu Hảo
GS Chu Hảo

Theo Nghị quyết số 38/2012 QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội thì thời hạn lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Sau đó Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tham khảo các ý kiến ấy để chỉnh sửa Dự thảo và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay.

Đến nay đã có rất nhiều ý kiến cho rằng quy định thời hạn như trên là không thích hợp đối với một vấn đề cực kỳ hệ trọng như việc sửa đổi Hiến Pháp. Hình như lâu nay ta đã quen coi việc thay đổi Hiến pháp chỉ là để “thích hợp” với tình hình trước mắt mà không nhận thức rõ rằng Hiến pháp phải là một văn kiện pháp lý tối thượng thể hiện khát vọng trường tồn của cả một dân tộc và quyết định thể chế chính trị lâu dài cho một quốc gia. Chắc hẳn chính vì thế mà từ năm 1945 tới nay nước ta đã có tới bốn lần làm Hiến pháp mới (vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992) và một lần sửa đổi (vào năm 2001). Lần này Quốc hội cũng chủ trương sửa đổi chứ không làm mới. Tuy nhiên Dự thảo đưa ra lấy ý kiến toàn dân đã vượt ra khỏi khuôn khổ của việc sửa đổi, cả về quy mô cũng như kết cấu. Và sau khi đại diện Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tuyên bố “không có vùng cấm trong việc góp ý” thì cuộc thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp đã trở nên sôi động bất ngờ.

Thật đáng mừng vì chưa bao giờ nhân dân lại quan tâm đến việc sửa đổi Hiến pháp như thế. Chưa bao giờ cộng đồng người Việt lại được thảo luận rộng rãi những vấn cốt lõi của Hiến pháp đến như thế. Và sẽ thật đáng buồn nếu việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là chiếu lệ.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo có một vài tiến bộ, nhưng có nhiều điểm cần phải được tiếp tục thảo luận rộng rãi, ví dụ:         

 1) Hiến pháp là “Luât lệ cơ bản của nhà nước quy định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước” như quan niệm của đa số người dân Việt Nam hiện nay (Chẳng hạn xem Từ điển tiếng Việt, NXB KHXH 1994), hay Hiến pháp thường phải là “Một khế ước xã hội theo tinh thần thỏa thuận giữa nhân dân với chính quyền nhằm kiến tạo môi trường pháp lý có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực” như quan niệm phổ quát mà hầu hết các nước trên thế giới chấp nhận?

 2) Quyền con người (gắn với quyền Tự do mà Tạo hóa dành cho Con người với tư cách một cá thể độc lập) khác với Quyền công dân (gắn với thể chế Dân chủ quy định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người với tư cách là một thành viên của cộng đồng) như thế nào? Chúng ta nên thực thi quyền con người và quyền công dân theo tinh thần của Tuyên ngôn về Quyền con người năm 1948 và các Công ước quốc tế khác mà Việt Nam đã tham gia, hay chấp nhận những “ngoại lệ” như ở một số nước?

3) Quyền lập hiến nhất thiết phải là của nhân dân (khác với quyền lập pháp là của Quốc hội), vì vậy quyền phúc quyết Hiến pháp và những vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước phải thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền phúc quyết ấy chỉ bằng việc tham gia góp ý kiến xây dựng và chỉnh sửa Hiến pháp (như đang làm  hiện nay), hay nhất thiết phải thông qua trưng cầu dân ý, trong đó toàn dân bày tỏ ý kiến tán thành hoặc không tán thành của mình bằng phiếu kín như một hình thức phổ thông đầu phiếu sau khi được thông tin đầy đủ và minh bạch các ý kiến đa chiều, nhất là trái chiều, để lựa chọn quyết định của riêng mình?

4) Các vấn đề liên quan đến sở hữu đất đai, vai trò của lực lượng vũ trang và Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp mới cũng đang được đông đảo các giới thảo luận sôi nổi.

Lẽ nào một cuộc thảo luận dân chủ về các vấn đề hệ trọng như vậy lại có thể thực hiện một cách hoàn hảo chỉ trong vòng 3 tháng? Vì thế, nếu có thể được, nên kéo dài thời gian thảo luận cho đến khi có một bản Dự thảo Hiến pháp phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ, sự hòa giải-hòa hợp dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

GS Chu Hảo

Thứ Ba, 05/03/2013 11:39

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện