Trí thức góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp) - (ĐVO) - “Bằng tâm huyết, sự quyết tâm và nhiệt tình của mình, tập thể trí thức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ nghiêm túc, khẩn trương đóng góp cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”.

Hộp thư Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: GopyHienphap@baodatviet.vn

Đây là lời hiệu triệu và cũng là khẳng định của GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại “Hội nghị triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” tổ chức chiều 16/1.

Tại hội nghị, GS. TS Trần Ngọc Đường, Chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lập pháp, thành viên ban soạn thảo đã giới thiệu quan điểm và những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo đó, Dự thảo trong 9 nội dung cơ bản của Hiến pháp sửa đổi thì có 3 nội dung là mới, trong đó quan điểm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện sâu sắc, đầy đủ và nhất quán hơn.

Điều này được thể hiện ngay từ chương đầu của bản Hiến pháp là chương Chế độ chính trị đã thể hiện nguyên tắc này một cách đầy đủ.

"Quan điểm xuyên suốt của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân" - GS Trần Ngọc Đường

Theo GS Đường, trước đó, quan điểm này cũng đã thể hiện điều này nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ nói quyền lực thuộc về nhân dân nhưng quyền này lại chỉ được thực hiện thông qua các cơ quan dân cử (Quốc hội). Nay quyền này được sửa đổi. Nghĩa là nhân dân có thể thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

GS Đường cũng cho biết thêm, trong khi thiết kế mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, từ chương Quốc hội đến chương Chính phủ, chương Tòa án, Viện kiểm sát cho tới chương Chính quyền địa phương đều thể xuyên suốt một quan điểm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

Dù đã chỉ ra những điểm ưu việt trong bản Dự thảo, song GS Đường cũng kêu gọi cộng đồng các nhà khoa học bằng trí tuệ của mình đóng góp ý kiến để bản Dự thảo được hoàn thiện theo đúng tâm nguyện và trách nhiệm của mỗi công dân.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh cho biết, Đoàn Chủ tịch VUSTA đã lên kế hoạch chi tiết với 3 giai đoạn cụ thể (từ 3/1-15/3) để các hội ngành Trung ương, Liên hiệp hội các địa phương và các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc khẩn trương triển khai việc đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Cụ thể, từng đơn vị nghiêm túc xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Tổ chức kiểm tra, khảo sát lấy ý kiến đóng góp...

VUSTA sẽ tiến hành tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đồng thời thông tin tuyên truyền trên hệ thống báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam về các ý kiến đóng góp của các trí thức khoa học công nghệ. Sau đó sẽ nghiên cứu và tổng hợp, phân tích kết quả ý kiến góp ý, xây dựng báo cáo tổng hợp để gửi về Ban soạn thảo.

Bích Ngọc

Thứ Năm, 17/01/2013 07:57

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện