Triển khai lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp) - Chiều 14/1, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch công tác tư tưởng chính trị và tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục để đăng tải nội dụng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.

 Ảnh: VGP/Mai Vy
Ảnh: VGP/Mai Vy

Để việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại địa bàn TP Đà Nẵng có hiệu quả, thiết thực, nhiều ý kiến đề nghị cấp thành phố và quận, huyện sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các yêu cầu và nội dung lấy ý kiến nhân dân; cấp thành phố tổ chức một số hội thảo chuyên đề, lấy ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia, nhân sỹ trí thức và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cấp cơ sở xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các địa bàn dân cư, các cuộc họp, sinh hoạt của đoàn thể, tổ dân phố, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và lộ trình đề ra; phải cung cấp đủ tài liệu cho cơ sở (phát tài liệu đến tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, các đơn vị đầu mối có liên quan). Các đơn vị, địa phương bám sát yêu cầu, kế hoạch của tỉnh để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện cấp mình có hiệu quả; lãnh đạo tổ chức tốt các bước, các hội nghị lấy ý kiến đóng góp.

Ngoài các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đại trà, cần chú ý các đơn vị tham gia chuyên sâu như: ngành Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Toàn án, Viện kiểm sát, đoàn luật sư, các viện, trường đại học… trên địa bàn TP để phát huy trí tuệ, đóng góp có chất lượng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Riêng Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, có tổ giúp việc với nhiệm vụ phải huy động được những cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi để hướng dẫn cấp dưới thống kê, tổng hợp chính xác, đầy đủ nội dung ý kiến đóng góp và đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu; các cơ quan báo đài vào cuộc mạnh mẽ để tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng để nhân dân đóng góp đạt kết quả cao; Ban Tuyên giáo chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lợi dụng để chống phá của các thế lực thù địch.

Theo Chinhphu.vn

Thứ Ba, 15/01/2013 14:55

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện