Hình ảnh lễ duyệt binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

(Chính trị - Xã hội) - >>

Toàn cảnh hoạt động diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ

Đội Thiếu niên tiền phong.

 Rước rồng thời Lý.

 Rước biểu trưng Hà Nội.

 Rước bằng chứng nhận di tích Hoàng Thành Thăng Long.

 Khối cựu chiến binh.

 Khối thanh niên Việt Nam.

 Khối công nhân Việt Nam.

 Khối nông dân Việt Nam.

 Khối tri thức Việt Nam.

 Khối công chức, viên chức Việt Nam.

 Khối doanh nhân Việt Nam.

 Khối Phụ nữ Việt Nam.

 Khối các dân tộc Việt Nam.

 Khối các tôn giáo Việt Nam.

 Khối Người Việt Nam ở nước ngoài.

 Khối bạn bè quốc tế.

 Báo chí cách mạng Việt Nam.

 Khối Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

>>

Xem tiếp

Chủ Nhật, 10/10/2010 14:19

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện